Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. OK

O Asociaci

Hlavní cíle asociace

 1. Koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy členů asociace v České republice ve vztahu k orgánům státní správy a k dalším právním subjektům na národní i mezinárodní úrovni včetně orgánů EU i dalších mezinárodních institucí.
 2. Zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajících se činností členů asociace, k pravidlům a podmínkám jejich výkonu nebo realizace jiných zájmů členů asociace na národní i mezinárodní úrovni a navrhovat legislativní úpravy.
 3. Dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v přijatém Kodexu kvality a profesní etiky asistenčních činností, ve všech jejich oblastech.
 4. Podporovat rozvoj teoretických poznatků a zobecnění týkající se asistenčních činností, uveřejňovat důležité poznatky, případně vydávat odborné publikace a bulletiny, a v tomto smyslu spolupracovat při sestavování evidence důležitých údajů, přehledů a statistik.
 5. Propagovat význam asistenční činnosti ve všech sledovaných oblastech a zlepšovat jejich image ve společnosti.
 6. Na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráce se zahraničím.
 7. Na požádání soudu a dalších orgánů podávat posudky z jednotlivých oblastí asistenční činnosti.
 8. Spolupracovat při tvorbě společných nadačních fondů.
 9. Poskytovat služby ostatním subjektům v rámci svého předmětu činnosti a výnosy z nich používat na úhradu příslušných nákladů na tyto služby.

Prezidium asociace

Ing. Marek Jaroš

prezident České asociace asistenčních společností
Global Assistance

 • Absolvent fakulty Mezinárodních vztahů na VŠE.
 • Celý profesní život se pohybuje v oblasti asistenčních služeb. Od roku 1996 pracoval ve společnosti CS Assist Consult jako operátor a následně jako vedoucí auto asistence. Od roku 2002 jako Technical Operations Manager ve společnosti International SOS Assistance (CZ), následně jako výkonný ředitel ve společnosti SOS Assist. Od 1. 6. 2012 je ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s., nejdříve jako ředitel analytického úseku, od 1. 6. 2014 navíc jako člen představenstva a od 1. 1. 2016 je předsedou představenstva a generálním ředitelem.

Ing. Zbigniew Macura, PhD., MBA

1. viceprezident a člen prezidia ČAAS
AWP Solutions ČR a SR

 • Zbigniew Macura nastoupil do Allianz Assistance v roce 2010 jako provozní ředitel pro Českou republiku a Slovensko a mezi lety 2013 a 2016 rozšířil své pravomoci na celou východní Evropu. Od roku 2016 působí jako regionální provozní ředitel (COO) pro oblast severní a východní Evropy.
 • Od října 2021 se stává generálním ředitelem společnost AWP Solution ČR a SR a AWP P&C Česká republika skupiny Allianz Partners
 • Absolvoval VUT v Brně se specializací na aplikovanou mechaniku a následně doktorské studium v oblasti strategického řízení. Absolvoval také Nottingham Trent University v Anglii s titulem MBA.

Ing. Jan Procházka

2. viceprezident a člen prezidia ČAAS
Europ Assistance s.r.o.

 • Absolvoval studium na VUT v Brně (Fakulta Elektrotechniky a Komunikačních technologií, Obor Telekomunikační a Informační technika).
 • V oblasti zákaznických služeb a kontaktních center se pohybuje více než 14 let (celou svou profesní kariéru).
 • Od roku 2009 do roku 2015 působil v O2 Czech Republic na několika vedoucích pozicích v managementu řízení externích kontaktních center. Mezi lety 2015 a 2017 pak jako ředitel komerčního call centra Formica Group a od března 2017 do listopadu 2021 jako Head of Customer Services ve společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.
 • V lednu 2022 nastoupil do Europ Assistance na pozici Head of Operations.

Ing. Petr Skok

člen prezidia ČAAS
Euro-Center Holding SE

 • Ve společnosti Euro-Center pracuje v pozici Global Commercial Manager a je odpovědný za rozvoj obchodních vztahů se stávajícími zákazníky i za akvizici nových obchodních partnerů po celém světě.
 • Specializuje se na oblast globálního rozvoje obchodu se třetími stranami.
 • Před nástupem do společnosti Euro-Center pracoval přes 25 let v bankovnictví. 17 let v nejrůznějších manažerských pozicích v Komerční Bance, 3 roky byl generálním ředitelem AXA Bank Europe v ČR a SR a 8 let v BNP Paribas Personal Finance, kde řídil obchod a následně pracoval jako Regionální manažer pro B2B ve Střední a Východní Evropě.
 • Je absolventem kybernetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a je rovněž absolventem Graduate School of Banking at Colorado, USA.

Členové

euroalarm Assistance Prague europ assistance global assistance allianz

Víte, že

u většiny pojišťoven

získáváte sjednáním pojištění základní balíček asistenčních služeb? Tyto služby jsou vám k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce. Zajistí vám rychlou pomoc a asistenční servis v ČR i v zahraničí,
komunikují v českém jazyce.

Naši členové

Euro Center Prague europ assistance global assistance allianz