Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. OK

O Asociaci

Hlavní cíle asociace

 1. Koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy členů asociace v České republice ve vztahu k orgánům státní správy a k dalším právním subjektům na národní i mezinárodní úrovni včetně orgánů EU i dalších mezinárodních institucí.
 2. Zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajících se činností členů asociace, k pravidlům a podmínkám jejich výkonu nebo realizace jiných zájmů členů asociace na národní i mezinárodní úrovni a navrhovat legislativní úpravy.
 3. Dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v přijatém Kodexu kvality a profesní etiky asistenčních činností, ve všech jejich oblastech.
 4. Podporovat rozvoj teoretických poznatků a zobecnění týkající se asistenčních činností, uveřejňovat důležité poznatky, případně vydávat odborné publikace a bulletiny, a v tomto smyslu spolupracovat při sestavování evidence důležitých údajů, přehledů a statistik.
 5. Propagovat význam asistenční činnosti ve všech sledovaných oblastech a zlepšovat jejich image ve společnosti.
 6. Na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráce se zahraničím.
 7. Na požádání soudu a dalších orgánů podávat posudky z jednotlivých oblastí asistenční činnosti.
 8. Spolupracovat při tvorbě společných nadačních fondů.
 9. Poskytovat služby ostatním subjektům v rámci svého předmětu činnosti a výnosy z nich používat na úhradu příslušných nákladů na tyto služby.

Představenstvo asociace

Ing. Petr Bold

prezident České asociace asistenčních společností

 • Je jedním ze zakladatelů asociace.
 • Absolvent ČVÚT fakulta strojní.
 • Celý aktivní život pracuje v oblasti motorismu, zabýval se vývojem a konstrukcí závodních automobilů MTX, řadu let působil jako automobilový závodník. Svoji zálibu přesunul do létání, kterému se aktivně věnuje doposud. Od roku 1995 pracuje v oboru asistenčních služeb, ve funkci generálního ředitele působil ve společnosti AUTOKLUB BOHEMIA ASSISTANCE a.s. a od roku 2004 do roku 2015 ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s.

Ing. Vladislav Škop

člen prezidia ČAAS
Euro-Center Holding SE

 • Ve společnosti Euro-Center pracuje od roku 2014 na pozici Commercial Manager, kde je zodpovědný za kultivaci a rozvoj vztahů se zákazníky a akvizici nových zákazníků. Zabývá se také rozvojem nových produktů, kde se soustřeďuje na produkty korporátní asistence včetně zajištění bezpečnostních rizik.
 • Před nástupem do společnosti Euro-Center, pracoval 5 let na pozici Senior Global Services Representative v londýnské centrále pojišťovny FM Global.
 • Je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Ing. Vladimír Fuchs, MBA

1. viceprezident a člen prezidia ČAAS
Europ Assistance s.r.o.

 • V Europ Assistance pracuje od roku 2002. Nejprve na pozici obchodního zástupce, od roku 2005 zastával pozici obchodního ředitele společnosti. V dubnu 2011 byl jmenován generálním ředitelem a jednatelem Europ Assistance s.r.o. a v roce 2012 i jednatelem nově vzniklé dceřiné společnosti ČP asistence s.r.o. Vladimír Fuchs je víceprezidentem České asociace asistenčních společností a také jedním ze zakladatelů.
 • Absolvoval inženýrské studium na VŠFS v Praze (obor Řízení podniku a podnikové finance), manažerské studium MBA na Université Jean Moulin Lyon 3 (IFTG VSE Prague) a manažerské studium Master of Healthcare Administration na Advance institute v Praze.
 • Před nástupem do Europ Assistance pracoval v obchodním úseku společnosti Berlitz v České republice a strávil také rok ve Švýcarsku v rámci svého angažmá ve švýcarské nejvyšší florbalové soutěži.
 • Vladimír Fuchs je mnohonásobným reprezentantem České republiky ve florbalu, aktivní kariéru ukončil v roce 2006, získal 10 titulů mistra České republiky a jako první český hráč byl uveden do síně slávy mezinárodního florbalu.

Ing. Marek Jaroš

člen prezidia ČAAS
GLOBAL ASSISTANCE

 • Absolvent fakulty Mezinárodních vztahů na VŠE.
 • Celý profesní život se pohybuje v oblasti asistenčních služeb. Od roku 1996 pracoval ve společnosti CS Assist Consult jako operátor a následně jako vedoucí auto asistence. Od roku 2002 jako Technical Operations Manager ve společnosti International SOS Assistance (CZ), následně jako výkonný ředitel ve společnosti SOS Assist. Od 1. 6. 2012 je ve společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s., nejdříve jako ředitel analytického úseku, od 1. 6. 2014 navíc jako člen představenstva a od 1. 1. 2016 je předsedou představenstva a generálním ředitelem.

Ing. Zbigniew Macura, PhD., MBA,

viceprezident a člen prezidia ČAAS
AWP Solutions ČR a SR

 • Asistenční služby pomáhají lidem ve chvílích, kdy potřebují pomoc. Musí být proto rychlé, komplexní a kvalitní. A protože zákazník je tím nejdůležitějším článkem celého procesu, musí produktová nabídka odpovídat tomu, co zákazníci a obchodní partneři potřebují. Naším cílem je nabízet jim nadčasové a inovativní asistenční služby, kdykoli a kdekoli.

Členové

euroalarm Assistance Prague europ assistance global assistance allianz

Pojištění odpovědnosti má sjednáno

pouze 30 % občanů,

přestože jej 9 z 10 Čechů považuje za užitečné.

Naši členové

Euro Center Prague europ assistance global assistance allianz